..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Uczymy się oszczędzać wodę

Pragniemy poinformować Państwa, że w Naszej Szkole w klasach dla dzieci z wadami słuchu, z inicjatywy Pani Anny Garbaciuk, realizujemy plan wdrażający uczniów do poznanie świata wody, w tym edukacji o malejących zasobach i koniecznych nawykach oszczędzania tego źródła życia. Zajęcia dotyczące tego problemu odbywają się podczas lekcji wychowawczych.

Razem z rodzicami uczniów klasy 6 f złożyliśmy wniosek do Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami o dofinansowanie warsztatów przeprowadzonych w miejscu początku rzeki Wisły, Hydropolis we Wrocławiu oraz oczyszczalni ścieków. Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy GRANT. Wycieczki będą odbywały się w II semestrze bieżącego roku szkolnego; uczestniczyć w nich będą wszyscy uczniowie oddziałów specjalnych.

Z tego miejsca pragniemy SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ CZŁONKOM KAPITUŁY FUNDACJI, iż uznali nasze działania za ważne, potrzebne i udzielili nam wsparcia. Dziękujemy rodzicom, iż aktywnie włączają się w życie naszej szkoły.


Data wytworzenia: 2020-02-10 09:34 Autor: A.Garbaciuk Data publikacji: 2020-02-10 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-10 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz