..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Profilaktyka zdrowia wśród najmłodszych „Śniadanie Daje Moc” oraz „Uzależnienia - Zagrożenia”

Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko zachorowania na choroby określane mianem społecznych. Jednym z ważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana dieta. W ramach profilaktyki zdrowia  9 oraz 10 stycznia 2020 roku uczniowie klas 1 brali udział w zajęciach dotyczących zdrowego odżywania oraz zajęciach uświadamiających zagrożenia wynikające z substancji toksycznych.
Podczas zajęć „ŚNIADANIE DAJE MOC” uczniowie wykonywali swoje propozycje zdrowego śniadania. Wspólne śniadanie było świetną zabawą, a zarazem nauką o tym -jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie. Dzieci podczas zajęć „UZALEŻNIENIA –ZAGROŻENIA” uczyły się jak rozpoznawać substancje trujące i jak z nimi  postępować,  dowiedziały  się  również  czym  jest uzależnienie  i  jak  bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia  człowieka mogą być jego skutki. Szczególny nacisk położono  na  uświadomienie  uczniom  znaczenia  podejmowania  właściwych  decyzji dotyczących zdrowia.


Data wytworzenia: 2020-02-10 10:26 Autor: D.Janda Data publikacji: 2020-02-10 10:26 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-10 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz