..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Obchodzimy dzisiaj 102 rocznicę odzyskania niepodległości!

To jedno z najważniejszych świąt państwowych, które upamiętnia odzyskanie suwerenności po 123 latach zaborów. W wyniku rozbiorów i działań zaborców w 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Najwyższą wartością było wówczas odzyskanie pełnej suwerenności. Od tego czasu Polacy walczyli w wojnach napoleońskich i powstaniach narodowowyzwoleńczych oraz na frontach I wojny światowej. Wraz z zakończeniem I wojny światowej i klęską trzech zaborców powstaje niepodległa Polska. Dnia 10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 rozwiązała się, przekazując mu całą władzę nad tworzącym się państwem. Walka o niepodległość trwająca ponad sto lat naznaczona była ofiarą krwi wielu pokoleń Polek i Polaków. 11 listopada oddajemy pamięć tym, którym zawdzięczamy własne państwo. Ludziom, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej oraz stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego naszego państwa.


Data wytworzenia: 2020-11-11 18:31 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2020-11-11 18:31 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-11 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek