..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy uczniowie, 
od 19.11.br rozpoczynają się Przedmiotowe Konkursy Kuratoryjne - stopień II. Zakwalifikowanym uczestnikom przypominamy, iż odbywać się one będą w budynku szkoły, zgodnie z terminarzem podanym wcześniej. Pełen tekst ujednoliconych regulaminów znajdziecie: 
  1. Drugi stopień konkursu jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
  2.  Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w § 12. ogólnego regulaminu. 
  3.  Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. 
  4.  Do sali, w której odbywają się eliminacje konkursowe, uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych.  
  5.  Uczestnicy konkursu mogą wnieść na salę, w której odbywa się konkurs, wyłącznie małą butelkę wody oraz 2 długopisy.

Uczestnik, który chce przystąpić do konkursu, winien posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną oraz maseczkę.

Regulaminy konkursów znajdują się w linku poniżej

https://linkd.pl/f7zs

Harmonogram konkursów znajduje się w linku poniżej

https://linkd.pl/fzue


Data wytworzenia: 2020-11-18 16:44 Autor: A.Garbaciuk Data publikacji: 2020-11-18 16:44 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-19 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek