..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

KONKURS PLASTYCZNY

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 1 - 3 do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na ciekawą kartkę bożonarodzeniową

 

 

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci z klas 1-3.

 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki określone w regulaminie

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny

 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w konkursach.

 5. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową

 6. Prace mogą być wykonane techniką dowolną.

 7. Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

 8. Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki bożonarodzeniowej.

 9. Do każdej pracy należy dodać, na kartce o wielkość 5cm na 5cm, czytelny opis: Autor pracy (imię, nazwisko), wiek, klasa.

 10. Prace Konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 2 listopada 2020 r.

 11. Prace zostaną zakwalifikowane przez powołane jury do konkursu (pięć prac z danej szkoły) i przesłane do organizatora konkursu


Data wytworzenia: 2020-10-23 11:50 Autor: A.Ślipek Data publikacji: 2020-10-23 11:50 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-23 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek