..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Od 04.09.2019r. zaczynamy wydawać obiady. Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 57 zł. Brak płatności za obiady do 10-go września skutkuje nie wydaniem posiłku.

Prosimy o terminowe wpłaty do dnia 10.09.2019r.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta: 07 1020 2313 0000 3602 0515 7252

Tytuł wpłaty: opłata za obiad w miesiącu: wrzesień 2019 - imię nazwisko ucznia


Data wytworzenia: 2019-08-27 10:56 Autor: M.Pękała Data publikacji: 2019-08-27 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-10 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz