..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Pasowanie pierwszoklasistów

Drukuj
1 2 3

Zgodnie z tradycją szkoły dnia 25 październik 2018r. pierwszaki zostały pasowane na nowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach. Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. W auli szkoły zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcją panią mgr Grażyną Kaszą, panią wicedyrektor mgr Moniką Chwastowską, oraz wychowawcami klas: mgr Jolantą Kosińską i mgr Ewą Skrzypińską.

Uczniowie klas pierwszych a i b w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków, znajomością przepisów ruchu drogowego oraz pięknym śpiewaniem. A nad wszystkim czuwały koleżanki i koledzy ze starszej klasy czwartej b. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

W dalszej części programu odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach dokonane przez panią dyrektor Grażynę Kaszę. Zostały wręczone dyplomy pasowania, długopisy, legitymacje szkolne, oraz odblaski. Po uroczystości wszyscy uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie dzieciom i rodzicom.

Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.


Data wytworzenia: 2018-10-29 19:33 Autor: M.Chwastowska Data publikacji: 2018-10-29 19:33 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-03 Osoba modyfikująca: A. Makarewicz