..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” - zajęcia profilaktyczne dla klas VI

W dniu 19.11.2019 w klasach VI zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Spotkanie poprowadziły strażniczki z Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Katowicach. Wykłady te miały na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem.

W trakcie pogadanki wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono, czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy. Przedstawiono także zagadnienie czynu zabronionego i konsekwencji jakie grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się również jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nich, jeśli wejdą w konflikt z prawem.

Na zakończenie strażniczki poinformowały uczniów, co powinni zrobić i do kogo udać się po pomoc, jeśli widzą wśród swoich rówieśników osoby zagrożone demoralizacją.

Uczniowie!! Mamy nadzieję że zdobyta wiedza pomoże Wam w podejmowaniu właściwych decyzji w życiu!

Pedagodzy szkolni


Data wytworzenia: 2019-11-26 11:32 Autor: A.Pohl Data publikacji: 2019-11-26 11:32 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-26 Osoba modyfikująca: A. Makarewicz